Tammekännu vaba-aja keskus  
Üritused  
Kontaktid  
Ööklubi LIFE  
  Wifi  
  06-06-2005  
  Võimalus kasutada WiFi`t.  
  Ööklubi "Life"  
  07-04-2005  
  Puhkekeskuses on avatud restoran-ööklubi LIFE!  
  arhiiv  
 
Ajaloo hõng...


Põlva lähedal asub Rosma linnamägi. I at. teisel poolel asus seal puitlinnus, mis jäeti maha II at. alguses. Rosma oli tolle aja kohta üks suuremaid ja tugevamalt kindlustatuid linnuseid Lõuna-Eestis. Rosma oli Võhandu ja Ahja jõgikonnas oleva piirkonna tolleaegne administratiivpoliitiline keskus ja kauplemiskoht.

Ahja ja Võhandu jõgikonna aladel on hetkel teadaolevalt I at teiselt poolelt leitud rohkesti väikelinnuseid ( Kauksi, Võuküla, Varbuse, Lääniste, Naha ), mis on II at põletatud, hävitatud või maha jäetud.  Nendes linnustes elas siinse piirkonna ülikkond, nad tegelesid vahenduskaubandusega. 

Kauplemine toimus ilmselt Koiva jõe ääres paiknevate liivlastega ja tõusma hakkava kaubanduskeskuse Pihkva vahel ja läbi selle ka Novgorodiga (Holmgrad). Sellel ajal olid kaubakogused väikesed ning kaubateed kulgesid mööda jõgesid ja rannikuääri.  Põhiliseks kaubaartikliks olid nahad (orav, kobras) ja ja metsmesilastelt saadav vaha. Osasid linnuseid teataksegi rahvasuus „ nahalinnuste“ nime all. Kuna elu oli tol ajal ohtlik ja pahatihti üürike, toimusid tihti pidusöömingud, mis olid korraldatud nii, nagu oleksid need viimased...